PROGRAM

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg kommer. Alexi Karenovska från Million Image Database kommer. Chris Wild alias Retronaut kommer. Mia Ridge från British Library kommer.

Med andra ord är det bäddat för ytterligare en inspirerande och lärorik konferens 2017. Hela programmet för 2017 presenteras i januari.

Comments are closed.