PROGRAM

Digikult 2019

Välkommen till Digikult 24-26 april, 2019! Vi är precis i sluttampen av färdigställandet av årets program. Men vi kan redan nu avslöja att vi kommer få besök från Science Museum i London, få höra mer om Endangered Archives Programme på British Library, Mixed Reality Walks i Mölndal, det nordiska Collecting Social Photo-projektet, öppna biblioteksdata på Wikidata, unika historiska Kalmar samt vägen till nya Nationalmuseum. Och mycket mer!

Som moderator för Digikult 2019 välkomnar vi Cecilia Lindhé tillbaka! Hon är föreståndare för Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet och har under drygt femton år arbetat i skärningspunkten mellan humaniora och informationsteknologi. Tidigare har hon också varit föreståndare för HUMlab, Umeå universitet.

Upplägg

24 april, konferens Stenhammarsalen
25 april, konferens, Stenhammarsalen
26 april, valbara workshops på olika platser i Göteborg.

Program
Observera att tider fortfarande är preliminära och att ytterligare några talare tillkommer.

Dag 1, onsdag 24 april

09.30-09.40:
Inledning av moderator Cecilia Lindhé

09.40-10.10:
Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie vid Kungliga biblioteket och särskild utredare för den pågående arkivutredningen.

10.10-10.50:
Innovation and Experimentation
Dave Patten, Head of New Media, Science Museum (London, England)

A look at some key innovative digital projects that the Science Museum has developed over the last 25 years, from the Network (1995) – a network game-based video conferencing exhibit for 7-14 year old’s via Web Lab (2012) an interactive exhibition, developed in collaboration with Google and usable by anyone from anywhere in the world. Through to the Museum’s current work in VR and our recently announced Robot Detectives an Innovate UK funded Audience of the Future project. A multisensory group based experience that will include live actors and mixed reality to create an amazing new kind of experience.

Dave Patten is Head of New Media at The Science Museum, London, where his role includes managing all aspects of new media and AV, from conceptual design, prototyping and production to project managing external developers and production companies. He’s work at Science Museum is multi-awarded and have pushed the envelope for interactive museum experiences.

10.50-11.20:
Kaffe

11.20-11.40:
ENTER Mölndal – Nya former för digital gestaltning och förmedling av kulturmiljöplatser
Marika Hedemyr, koreograf och Cajsa Lagerkvist, museichef på Mölndals stadsmuseum.

Kulturmiljöer är en gemensam källa till kunskap och upplevelser, men först då ett stöd ges att ”läsa av” denna kunskap och därigenom se sig själv i relation till platsen och berättelsen är kulturhistorien inkluderande. 2018 lanserade Mölndals stadsmuseum ENTER Mölndal, två mixed reality walks – en webbaserad berättelse i det gamla industrisamhället Mölndals Kvarnby och en app för Tulebosjöns bronsåldersplats.

Genom att arbeta platsspecifikt med ny mobil teknik öppnas mångfalden av berättelser som en plats bär på, och ges möjlighet att på plats visa det man inte längre ser. Med Augmented Reality-teknik och ett manus som kombinerar fakta med poetiska och performativa berättartekniker skapar ENTER Mölndal en historiemedvetenhet som bygger på inkludering och många röster och som engagerar besökarensalla sinnen. Fokus i presentationen ligger på arbetet när med ny teknik som aktiverar kulturmiljöer med gestaltade upplevelser.

Cajsa Lagerkvist är museichef på Mölndals stadsmuseum – ett museum som länge testat den nya teknikens möjligheter i kulturarvsförmedlingen och vars samlingar är helt öppna för publiken. Med en bakgrund som museolog har Cajsa Lagerkvist intresserat sig för museernas roll i samtiden och har under flera år arbetat för en mer inkluderande kulturarvspraktik.

Marika Hedemyr är konstnär som utforskar den emotionella och politisk relationen mellan människor och platser. Hon arbetar med offentlig konst och koreografi, och hennes mixed reality walks kombinerar dokumentärt material med mobil AR-teknik och performativa format. Hon gör även en PhD i interaktionsdesign, Malmö Universitet.

11.40-12.00:
Immersiva upplevelser – tillsammans, för sig själv och någon annanstans
Viktor Lindbäck, Riksantikvarieämbetet

Viktor Lindbäck kommer att berätta om hur immersiva upplevelser kan utformas för att kunna delas av många tillsammans, och hur det fysiska och virtuella rummet kan samspela med varandra.

Viktor Lindbäck är verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet och arbetar med god praxis för taktil tillgänglighet via 3D-modeller och immersiva medier. Viktor var också initiativtagare till Platsminnen.se och är även verksam som konstnär och fotograf.

12.00-12.20:
Chatta med Gustav Wasa
Fredrik Wiebert, Projektledare och Klas Ehnemark, VD, Aistorian

Unika historiska Kalmar Öland har tillsammans med Aistorian tagit fram en AI-baserad app där du kan chatta med historiska karaktärer. På sex utvalda platser i Kalmar och på Öland kommer du att kunna föra en dialog med totalt tolv personer. Samtidigt som de berättar en förutbestämd historia får de dig också att lösa en uppgift på den aktuella platsen.

Fredrik Wiebert är projektledare för unika historiska Kalmar Öland – ett samarbete mellan Kalmar och Öland som med utgångspunkt i historien ska skapa former för att berätta nya och gamla historier som ger sammanhang och perspektiv. Klas Ehnemark är VD på Aistorian och har lång erfarenhet som systemutvecklare, lärare, IT-konsult och entreprenör.

12.20-13.30:
Lunch

13.30-14.00:
Killing the Monolith: modular tech for Stedelijk Museum (Amsterdam, Holland)
David Spreekmeester, Grrr

As a manager of a public institution or museum you want a website that is universally accessible and keeps working under all circumstances. Furthermore you want a website that lasts. Even if your needs change further down the road.

These conditions are not self-evident, as you might know from experience. But how to overcome this? Answering that question is David’s task as a Technology Strategist at GRRR. In this talk he will show how this was done, especially in regards to the work for Stedelijk Museum in Amsterdam. In which a bold artistic statement is combined with an intuitive interface. Which is not only flexible, future-proof and durable, but also easy to use for editors – even though it’s connected to a huge art collection and various state-of-the-art online services. Using epic paintings, Swiss pocket knives and cutlery, David will explain what microservices are and how you can organise your work process to start designing them.

David Spreekmeester is a Technology Strategist and one of the founders of Grrr, a Creative Digital Agency in Amsterdam. Currently specialized in devops, distributed systems and machine learning. On the side he also likes woodworking, the Japanese language, peppers, photography and bicycles.

14.00-14.30:
Imperial War Museum
Sarah Goodfellow, Producer 14-18-now, Matthew Lee, head of film at IWM

Om arkivarbetet bakom Peter Jacksons nya storfilm They shall not grow old. Mer info kommer.

14.30-14.50:
I-Media-Cities: European city films
Kajsa Hedström, project manager at the Swedish Film Institute

IMC is a European funded project, in the frame of Horizon 2020, which gathers 9 cities from 8 countries and intends to offer access to European audiovisual heritage and provide tools for new approaches and research on audiovisual contents. The platform will be accessible to all publics but also for specific audiences as archives, schools and universities, film industry and researchers.

Kajsa Hedström is Project Manager, Swedish Film Institute, Curator of Filmarkivet.se, and in the editorial committee for digitization.

14.50-15.20:
Kaffe och fika

15.20-15.40:
Digitalt berättande kring kulturarv och historia med fokus på texten
Kerstin Aronsson, Dalsland Explorer

Nätet har skapat fantastiska möjligheter att dela med sig av lokal historia. Spännande berättelser om människor och företag, traditioner och utveckling. Foton, kartor och ritningar är ovärderliga innehållsbärare, men ofta är texterna mindre genomtänkta och strukturerade.

Hur arbetar vi mer effektivt med text? Med större kunskap om disposition, prioriteringar, berättarperspektiv, tidsnivåer blir våra berättelser rolig och enkel för mottagaren, såväl ung som vuxen.

Kerstin Aronsson har över trettio års erfarenhet som förläggare och redaktör och som nu hittat nya utmaningar i nya medier.

15.40-16.00:
StadsGIS – Västra Götaland

Anders Berglund, Västergötlands museum

Länsstyrelsen Västra Götaland har en vision om att samla data från arkeologiska undersökningar som utförts i länets 26 stadslager. De skyddas av lagen, men måste ibland undersökas och tas bort i samhällsutvecklingen. Arkeologer ersätter förlusten med berättelser i form av dokumentation och StadGIS är ett verktyg för handläggare på länsstyrelsen och museer, allmänheten och forskarvärlden. Idag kan man på länsstyrelsens informationskarta ta del av de arkeologiska undersökningar som utförts i länets samtliga 26 stadslager.

Anders Berglund är försteantikvarie och arkeolog på Västergötland museum sedan slutet av 1980-talet, och har främst arbetat meduppdragsarkeologi, men också informations- och utställningsproduktion.

16.00-16.20:
StadsGIS – Stockholm stad
Ylva Blank och Anna Bergman, Stadsmuseet i Stockholm

Stadsmuseet i Stockholm har fört ett internt, stadsarkeologiskt register från ca 1980 till 2016, då museets uppdragsarkeologiska verksamhet lades ner. På 1990-talet fördes registret över till Filemaker, senare kopplades det till ett kartskikt i ArcGis. Under 2018 lanserades en webbversion, utvecklad i samarbete med Sweco, och i dagsläget pågår en utveckling av registret där dokumentationsuppgifter om de stående, medeltida byggnaderna i Gamla stan också ska läggas in.

Arbetet med att utveckla den nya databasen har tagit lång tid och erfarenheter från arbetet med utvecklingen kommer att presenteras på årets Digikult. Det är ett stort framsteg att registret nu är tillgängligt för handläggare, forskare och allmänhet. Hur och i vilken mån registret används vet vi inte ännu, men en utvärdering är på gång

Ylva Blank, chef för Kulturmiljöenheten och Anna Bergman, byggnadsarkeolog, båda från Stadsmuseet i Stockholm.

16.20-16.40:
Tidevarvet – Göteborgs varvshistoria vaknar till liv med Virtual Reality
Jonas Myrstrand, Studio Jox

Sverige var världsledande inom varvsindustrin under flera hundra år, men nästan inga spår finns kvar från epoken ute vid Lindholmspiren. En animatör, en regissör och en programmerare från Studio Jox/FilmEpidemin återskapar varvsmiljön med VR-teknik så att besökare kan kliva in i historien och uppleva varvsepoken.

Jonas Myrstrand är manusförfattare, regissör, filmlärare och filmcurator och har varit verksam sedan mitten av 1980-talet. Han har gjort musikvideo, reklam, beställningsfilm samt en rad korta novellfilmer och dokumentär för SVT. Han har också undervisat vid flera filmhögskolor.

Middag och mingel

På kvällen 24 april minglar vi och äter middag på Elita Park Hotel i närheten av Stenhammarsalen.

Dag 2, 25 april

09.00-09.10: Moderator Cecilia Lindhé inleder.

09.10-09.40:
Batch-scanning for books and layered documents
Barmak Heshmat, MIT Media Lab

09.40-10.10:
”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”

Jack Werner, frilansjournalist

Människan blev inte sämre på källkritik över en natt när hon fick internet, så varför känns det så? Frilansjournalisten Jack Werner berättar om källkritik, varför vi hela tiden har fel och vad vandringssägner på sociala medier kan berätta.

Jack Werner är frilansjournalist. Han är medgrundare av Metros Viralgranskaren, programledare för SR-podden Creepypodden, och har skrivit böckerna Creepypasta – spökhistorier från internet (2014) och Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå (2018).

10.10-10.30:
Collecting the ephemeral social digital photograph for the future
Kajsa Hartig and Elisabeth Boogh

In social media visual content is produced daily in vast amounts, communicating everyday life and viral events. The Collecting Social Photo project explores how this provides memory institutions with opportunities to create dialogue, collect and preserve everyday visual and textual heritage.

Elisabeth Boogh is Curator of Photography Collections at the Stockholm County Museum. Since 2011 her work has been focused on vernacular digital photography and developing digital tools and methods for inclusive participatory collecting. She is a team member of the Collecting Social Photo project.

Kajsa Hartig is Head of Collections and Cultural Environments at Västernorrland’s Museum in Sweden. She has a long background in the heritage sector always with a strong focus on digital development. She is currently project manager for the international research project Collecting Social Photo.

10.30-11.00:
Kaffe och fika

11.00-11.20:
Katherine Howells – Digital collections in cultural memory: tracking how users remember and reuse collection images in the digital sphere

Focusing on British war propaganda images, this presentation shows a method of tracking how internet users reuse and engage with digitised collection images. This helps to highlight the long-term cultural impacts of images and inform institutional decisions on how collections are managed and promoted.

Katherine Howells is a PhD student in Digital Humanities at King’s College London. Her research explores the lasting impact of war propaganda images on British cultural memory. She uses digital methods to investigate how images are used online and what this tells us about their influence in society.

11.20-11.40:
Från Open Access till Open Museum – hur öppen licensiering förändrade Nationalmuseum
Anna Jansson, kommunikatör, Karin Glasemann, digitaliseringssamordnare, Nationalmuseum

Nationalmuseum stängde för renovering 2013 och återöppnade 2018. Öppen tillgång till Nationalmuseums samlingar digitalt kom att ändra museets varumärke inför nyöppnandet, genom att ”öppenhet” som idé implementerades i det digitala publikmötet i alla kanaler under stängningsperioden. Det krävdes särskilda insatser för att behålla museet som top of mind hos såväl kärnpubliken som potentiella nya besökare när museet inte hade sin fysiska byggnad att förlita sig på. Förutom tillfälliga utställningslokaler satsade museet på det digitala mötet med publiken, ett arbete som först och främst handlade om att förbättra de interna processerna och infrastrukturen på museet.

Föreläsningen fokuserar på hur digitaliseringsprocesser internt och det digitala mötet med publiken förändrade synsättet både innanför och utanför organisationen – och hur det resulterade i bättre samarbete mellan museets olika avdelningar.

11.40-12.00:
Långtidslagring för arkivmaterial
Maria Miinalainen, tf. förste arkivarie, Svenska litteratursällskapet i Finland

Svenska litteratursällskapets i Finland arkiv utvecklar sin beredskap för mottagande och långtidsförvaring för de litterära och kulturhistoriska arkivmaterial som i allt större utsträckning finns i digital form eller i hybridarkiv bestående av både traditionella och digitala handlingar.

Utgående från vår arkivpilot med arkivering av material som finns på lagringsenheter som disketter och hårdskivor har arkivet utvecklat praxis och riktlinjer för materialets långtidsförvaring och tillgänglighet för framtida forskning. Projektet har utarbetat en smidig och säker helhetsprocess för att ta emot, förvara och tillgängliggöra elektroniskt privat material, inklusive beskrivande och teknisk metadata.

Presentationen summerar våra erfarenheter och arkivpilotens resultat och diskuterar frågor som uppkommit i projektet, bland annat om materialets proveniens och kontext.

12.00-12.20:
Arkiv för alla? – att förstå den digitala arkivanvändaren
Maria Press, landsarkivarie vid Riksarkivet Landsarkivet i Östersund

I mer än 20 års tid har arkiv förmedlats på nätet. Ofta har drivkraften varit teknologisk experimentlusta och effektivisering. Ett nordisk-baltiskt forskningsprojekt har analyserat hur potentialen för livslångt och informellt lärande bättre kan utnyttjas när man skapar digitala arkivplattformar.

Maria Press är landsarkivarie vid Riksarkivet Landsarkivet i Östersund. Hon har arbetat med att tillgängliggöra och skapa engagemang för arkiv i 20 års tid både inom det svenska och norska Riksarkivet. Hon har deltagit i flera forsknings- och utvecklingsprojekt.

12.20-13.20:
Lunch

13.20-13.40:
Sprid världskultur i världen, med hjälp av Wikipedia
Axel Pettersson, Wikimedia Sverige

Hur kan en myndighet som samlar världskultur sprida sin kunskap i världen? Så klart genom att ta hjälp av det världsomspännande uppslagsverket Wikipedia! Genom att bidra med bilder, text och data syns spår av samlingarna på över 120 språk, och kunskapen når långt utanför museernas väggar.

Axel Pettersson jobbar på Wikimedia Sverige, föreningen som hjälper andra bidra med mer fri kunskap. Förutom att  ge stöd till volontärgemenskapen håller han kurser i hur Wikipedia fungerar och hur GLAM-sektorn kan bidra med både ämnesexpertis och bildskatter ur samlingarna.

13.40-14.00:
Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata
Alicia Fagerving, Wikimedia Sverige

Projektet Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata, som genomförs av Wikimedia Sverige i samarbete med Kungliga biblioteket, syftar till att göra svensk biblioteksrelaterad data mer tillgänglig på öppna plattformar. Genom att länkade öppna data knyts samman på Wikidata kan den lättare bearbetas och användas. Wikidata har de senaste åren blivit ett centralt kugghjul i det internationella arbetet med öppna data.

Fokus under det nuvarande projektet har varit på att inkludera poster om böcker och författare ur samkatalogen Libris. Projektet har dels synliggjort den svenska bibliografiska skatten på en öppen, världsomspännande webbplats och dels producerat mervärde genom att skapa kopplingar. Genom insatsen kommer att göra det enklare att lägga till källor på Wikipedia och därigenom öka trovärdigheten, kvaliteten och minska möjligheten att felaktigheter läggs till eller består.

Genom presentationen får du insikter om hur er organisation både kan nyttja och bidra till resursen.

14.00-14.20:
Kulturminneforvaltning 2020 (KF2020) og Digisak – digitalisering av kulturminneforvaltningen i Norge
Riksantikvaren Vemund Olstad

Stortinget har fastslått at de nye regionene som etableres fra og med 2020 får en styrket rolle som samfunnsutvikler. Det innebærer at førstelinjeoppgaver i kulturminneforvaltningen skal overføres fra Riksantikvaren som direktorat og legges til et regionalt folkevalgt nivå.

Kulturminneforvaltningen ved Riksantikvaren, fylkeskommunene (regionene) og Sametinget behandler ca. 3 500 søknader per år, men det eksisterer i dag ingen felles digitale systemer for behandling av disse.

Prosjektet «KF2020» skal forberede en samlet kulturminneforvalting på overføring av oppgaver og tvil, som en del av dette arbeidet, innføre nye digitale fellestjenester. Hensikten er å:

  • tilfredsstille kravene i forvaltningsloven om digitalt førstevalg
  • bidra til en mer helhetlig og effektiv forvaltning gjennom integrasjon mot andre relevante informasjonsressurser, deriblant kulturminnebasen Askeladden
  • bidra til økt kvalitet og bedre tjenester til både sluttbrukerne og saksbehandlerne
  • forenkle forvaltningen og redusere saksbehandlingstider
  • gi økt likebehandling, gi god styringsinformasjon

14.20-14.50:
Kaffe och fika

14.50-15.20:
AMIEX® (Art & Music Immersive Experience) – a fresh approach to art
Marie Boissonnet, Culturespaces (Paris, Fra)

Visiting an AMIEX® (Art & Music Immersive Experience) exhibition is a truly unique artistic experience. It’s a physical and intense emotional experience as one beholds the masterpieces that have marked the history of art. Visitors are truly immersed in the pictorial world of the greatest artists. The AMIEX® exhibitions are created using images of projected pictures, which are animated in a very precise way. The combination of profound artistic culture with the mastery of digital animation techniques wholly transmits the timeless emotional impact of the work of the selected artists. Culturespaces has developed a novel approach to presenting art to the general public. This new kind of digital art centers is extremely popular and appeals to all audiences, from those who are passionate about art to other people who do not usually visit traditional museums.

Marie Boissonnet works at Culturespaces development department and is specialized in managing cultural projects. She has cultural and artistic background.

15.20-15.40:
Generösa gränssnitt
Albin Larsson, Riksantikvarieämbetet

Finns det alternativ till de ”snåla gränssnitten”? Tänk dig att du för första gången besöker ett museum. Du går in i museet, men du möts inte av ett urval av föremål utan av en intendent bakom en disk. Det finns en informationsskylt som säger att det är en konstsamling och att museet har 72 384 konstföremål. Du är välkommen att titta på dem, men du måste skriva ner ett eller flera nyckelord på ett papper för att beskriva vilka konstföremål du vill ta en närmare titt på. Intendenten tar därefter papperet, går in i magasinet och hämtar ut föremålen, 10 åt gången. Du kan därefter modifiera dina nyckelord baserat på av intendenten förvalda konsthistoriska termer. Gör du det tar intendenten bort de konstföremål på rullbordet som inte matchar de termer du valde. Processen upprepas tills dess du är nöjd med urvalet på rullbordet.

15.40-16.00:
Första året – vad har Riksantikvarieämbetet gjort för att stödja museernas digitalisering?
David Haskiya, enhetschef, Riksantikvarieämbetet

Under 2018 påbörjade Riksantikvarieämbetet sitt uppdrag att stödja den svenska museisektorn i dess digitalisering. Uppdraget och upplägget presenterades på Digikult 2018. Kika på presentationen här.

Nu ett år senare vill vi följa upp på denna presentation och berätta vad vi har gjort i praktiken och vad vi planerar för 2019 och framåt. Under 2018 har vi påbörjat utveckling, sammanställning och spridning till museer och andra kulturarvsorganisation av praktiknära metoder för digital förmedling. En nulägesanalys av museernas digitala förmedling har genomförts och metodutvecklingsarbeten påbörjats inom teman som 3D på webben och i taktila upplevelser, innovativa användarupplevelser för digitala samlingar, GLAMwiki-samarbeten, och marknadsföring på webben.

Presentationen kommer att omfatta hur och med vilka museipartners vi arbetat med, vad det resulterat i, och hur vi planerar sprida resultaten så att de museer, och andra kulturarvsorganisationer, som vill kan tillgodogöra sig dem. Även pågående och planerade framtida arbetsinsatser presenteras.

David Haskiya är enhetschef vid Riksantikvarieämbetet. Hans ansvarsområde där omfattar att stödja kulturarvsinstitutioner, framförallt museer, med praktiknära metodutveckling inom digital förmedling samt förvaltning och utveckling av samlingsaggregatorn K-samsök. Vidare ingår kulturarvsinkubatorn, KAI, i hans enhet.

16.00-16.10
Moderator Cecilia Lindhé sammanfattar och avrundar dagen.

Dag 3, fredag 26 april

Valbara workshops! Du gör ditt val av workshop när du anmäler dig till konferensen. Observera att platser är begränsade och först till kvarn gäller.

Wikimediauppladdning – varför och hur?
Max 20 platser, kl. 10:00-12:00

Workshoppen leds av Albin Larsson, Riksantikvarieämbetet, Aron Ambrosiani Nordiska Museet, Axel Petersson, Wikimedia Sverige

Albin Larsson arbetar som digital verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet med olika framåtsyftande lösningar för främst museer. Aron Ambrosiani, producent digitala medier, arbetar med digitala installationer i museets utställningar och med att tillgängliggöra Nordiska museets samlingar på Wikipedia och Wikimedia Commons samt olika digitala lösningar.

Axel Pettersson är projektledare som arbetat med att hjälpa kulturarvsinstitutioner att engagera sig i att dela information på Wikipedia och Wikimedia Commons.

Vill du att dina bilder ska bli mer kända och använda av fler? I så fall bör du anmäla dig till den här workshopen. Här får du lära dig mer om varför och hur du enkelt kan ladda upp mediafiler till Wikimedia Commons. Vi kommer att använda ett fritt och öppet verktyg som du direkt kan använda hemmavid. Poängen med att ha sitt material på Wikimedia Commons är att det blir mer hittbart och använt. Workshopen ger dig kunskap och dokumentation om verktyget och idéer om hur små uppladdningar av kulturarvsmaterial kan skapa högt värde för användare globalt.

Licensiering av kulturarvsinformation – god praktik
Max 20 platser, kl. 10:00-12:00

Workshoppen leds av Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen, Alicia Fagerving, Wikimedia Sverige, Axel Pettersson, Wikimedia Sverige

På den här workshopen kommer vi att visa hur du kan använda Creative Commons-licenser för att göra kulturarvsinformation mer användbart via webben. Utgångspunkten är att kulturarvsinstitutionerna finns för att tillgänggöra användabar information för medborgarna. Workshopen är praktiskt inriktad och du får möjlighet se vad du kan göra och hur du gör det. Fokus ligger på möjligheterna med licensiering och tillgänglighet.

Kristina Alexanderson är chef för internet i skolan, IIS.  Kristina är i grunden lärare. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Sedan 2013 är Kristina även projektledare för Creative Commons Sverige.

Alica Fagerving jobbar bland annat med uppladdning av GLAM-institutioners bilder och data till Wikimediaplattformar.

Axel Pettersson jobbar på Wikimedia Sverige och ger brand annat kurser i hur Wikipedia fungerar och hur GLAM-sektorn kan bidra med både ämnesexpertis och bildskatter ur samlingarna.

Förädla din webbnärvaro!
16 platser, kl. 09:00-10:20, kl. 20 platser 10:00-12:00

Workshoppen leds av Jonas Söderström och Petter Johannisson

På den här workshopen bjuds ni in till ett samtal med Jonas och Petter kring hur man kan förbättra sin webbplats – allt från tonalitet till hur sökmotorerna kan hitta din sajt bättre. Detta exemplifieras med några skarpa hemsidor.

Jonas Söderström, InUse, har jobbat med text och bild i 40 år, och med webben sedan 1995. Han har hjälpt otaliga organisationer med innehåll och struktur för sajter och intranät. jonas är författare till böckerna ”Inte så jävla krångligt” (2018) och ”Jävla skitsystem”.

Petter Johannisson, Riksantikvarieämbetet, är interaktionsdesigner. Han är utbildad konstnär med en master i fri konst och webben. Petters kompetens innefattar hela kedjan från programmering till sökmotoroptimering och design. De senaste åren har han arbetat med digital affärsutveckling.

Storytelling i digitala medier
IdeK, kl. 09:00-12:00, max 20 pers

Workshoppen leds av IdeK (Kajsa Hartig och Johan Lindblom)

Välkommen till en workshop som ger dig grunderna i digital storytelling – från idé till dramaturgi och färdigt innehåll. Vi tittar på strategier och redaktionell metodik samt tematiska utgångspunkter för att skapa engagemang i digitala medier. Vi tittar också på narrativa strukturer som fungerar för olika kanaler och jobbar med budskap, tonalitet och visuell kommunikation. Tillsammans skapar vi synopsis och berättelser att jobba vidare med.

Kajsa Hartig är Avdelningschef för Samlingar och kulturmiljöer vid Västernorrlands museum, och har tidigare haft en roll som verksamhetsutvecklare och digital strateg vid avdelningen för Digital Interaktion på Nordiska museet. Kajsa har mer än tjugo års erfarenhet av digital utveckling i museer och arkiv. Hon föreläser regelbundet på nationella och internationella konferenser och är ordförande i IdeK – en förening för digital utveckling inom kultursektorn.

Johan Lindblom är copywriter och digital kommunikatör i Västarvet – Sveriges största regionala förvaltning för natur- och kulturarv. Johan har jobbat med kommunikation i digitala medier i omkring tjugo år i kultursektorn. Han har drivit flera stora storytelling-projekt i olika medier med fokus tonalitet och visuell kommunikation inom kulturarvsförmedling.

Nationell Arkivdatabas – infrastruktur för Sveriges informationsförsörjning
Max 25 personer, kl. 9:30-12:00

Workshopen leds av Martin Bjersby, t f chef för Enheten för digitala användarmöten, Riksarkivet.

I Nationell Arkivdatabas (NAD) publiceras information om arkiv och samlingar hos drygt 170 arkivförvarande institutioner, såsom Riksarkivet, kommun- och regionarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, museer och forskningsbibliotek. NAD är nyckeln till arkivinformation i Sverige och en betydelsefull digital infrastruktur för forskning och kulturarv.

Riksarkivet satsar på att vidareutveckla NAD som ett bredare redskap för landets informationsförsörjning. I utvecklingsarbetet vill Riksarkivet involvera andra och göra NAD mer användarvänligt.

Välkommen att delta i en workshop där vi dels informerar om NAD och presenterar tankar kring infrastrukturens utveckling, och dels tillsammans diskuterar vilka aspekter som är viktiga att ta med i utvecklingsarbetet.

Enter Mölndal – busstur, prova på plats
Kl. 09:00-14:00 (30 platser)

Tid: 26/4 9.00-14.00
Max antal: 30 personer

Upplev ENTER Mölndal på plats

2018 lanserades ENTER Mölndal, två mixed reality walks – en webbaserad berättelse i det gamla industrisamhället Mölndals Kvarnby och en app för Tulebosjöns bronsåldersplats. Nu finns möjlighet att uppleva dem på plats under en branschdag som arrangeras av Mölndals stadsmuseum.

Program:

09.00 Samling Mölndals station där buss avgår till Tulebosjön.

09.30-10.30 Upplev ENTER Mölndal Tulebosjön på plats.

10.30 Buss till Kvarnbyn.

11.00-12.00 Upplev ENTER Mölndal Kvarnbyn på plats.

12.00-13.00 Lunch på Mölndals stadsmuseum (i Kvarnbyn)

13.00-14.00 På museet: Q&A med teamet bakom ENTER Mölndal: Cajsa Lagerkvist, museichef, Marika Hedemyr, manusförfattare, Jacob Michelsen, creative technologist RISE Interactive.

Mölndals stadsmuseum är öppet till kl 16.00 på fredagen. Resa till Mölndals station med spårvagn eller pendeltåg tar 10-15 minuter från Göteborg.

https://entermolndal.se

https://museum.molndal.se

 

 

Comments are closed.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home/nyheterv/vastarvet/digikult.se/wp-includes/functions.php on line 3653